✓ Ponad 110 pozytywnych ocen (wg. serwisu Ceneo)  |  ✓ Ponad 3 lata na rynku  |  ✓ 99,6% kupujących poleca nas na allegro.pl  |  ✓ Bogata oferta wyjątkowych produktów

 22 247 26 22 (10:00 - 18:00)

Polityka prywatności sklepu internetowego zakup.se

1. zakup.se przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. zakup.se z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności zakup.se zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. zakup.se sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem zakup.se.
 
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w zakup.se jest Grupa Anstar sp. z o.o. z siedzibą przy al. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000616640 o kapitale zakładowym 20 000,00 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-27-90-037.
 
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych zawieraniem, realizacją i rozliczeniem umów sprzedaży w ramach zakup.se, a także w celach ich archiwizacji.
 
4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 
5. Klienci mogą przeglądać asortymentu sklep internetowego zakup.se bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 
6. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie rejestracji konta lub/i składania zamówienia są wykorzystywane do celów księgowych, do celów kontaktowania się z Klientem, do rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, do obsługi zwrotów produktów oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 
7. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej newsletter.
 
8. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w tym z otrzymywania newslettera za pośrednictwem Biura Obsługi Klientów lub klikając w link rezygnujący, który znajduje się w każdym wysłanym na adres e-mail Klienta newsletterze.
 
9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, zakup.se może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. W celu obsługi procesu realizacji umowy zakup.se może udostępniać zebrane dane następującym podmiotom: firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, firmom obsługującym naprawy produktów z tytułu rękojmi, gwarancji, firmom prowadzącym w imieniu i na zlecenie zakup.se ankiety konsumenckie badające poziom satysfakcji klientów, ich zwyczajów zakupowych; partnerą handlowym współpracującym z zakup.se.
 
10. zakup.se zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy zakup.se zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez zakup.se innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 
11. zakup.se zapewniaja prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych Klienta, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. 
 
12. zakup.se wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 
13. zakup.se stosuje pliki “cookies”. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez zakup.se  i przechowywane na komputerze Klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i sklepu internetowego zakup.se. Wykorzystywane przez zakup.se pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a. pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
b. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny
c. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

14. zakup.se wykorzystuje ww. pliki cookies w następujących celach:
a. utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła
b. dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

15. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

16. zakup.se informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów